Yangın Alarm Sistemleri
Yangın Alarm Sistemleri

Evlerde, işyerlerinde, okullarda, hastanelerde tüm yaşam alanlarında olası bir yangın başlamadan bunu tespit eden ve uyarı sistemlerini devreye sokan sisteme yangın alarm sistemleri denilir. Bu sistem sayesinde oluşabilecek yangınlar önceden tespit edilerek bulunulan alan boşaltılır ve güvenli bir ortam sağlanır. Yangın algılama paneline sahip olan sistem farklı algılama elemanları barındırır. Bunlar dedektörler, butonlar, siren ve benzerleridir. Herhangi bir yangın durumunda veya yangın riski oldu zaman yangın alarm sistemi bu elemanları faaliyete geçirmektedir. Eğer yangın başlamış insanlar gözle görüyor ise yapılması gereken hemen yangın butonuna basarak alarm sistemini devreye geçirmektir. Siren ve flaşörler sayesinde insanlar yangına sesli ve görsel olarak uyarılır. Eğer ortamda henüz yangın başlamamış ve dumanlar var ise burada optik duman dedektörü, ısı dedektörü, gaz dedektörü gibi dedektörler devreye girerek yangın başlamadan tedbirler alınır. Yaşam alanlarının tümünde mutlaka yangın alarm sistemi kurulumu yapılmalıdır. Çünkü insan hayatı çok değerli ve önemlidir, bu sistem sayesinde çok büyük kazalar, hasarlar can kaybına sebep olmadan önlenmektedir.

Yangın Alarm Sistemi Nasıl Kurulur?

Yaşam alanlarına yangın alarm sistemleri kurulmadan önce bu alanlar tespit edilerek bir şema oluşturulur. Bu şema yangın alarm bağlantı şeması olacağı için doğru bir tespitle yapılmalıdır. Sonraki aşamada hangi yangın alarm sisteminin kurulacağına karar verilir. Yangın alarm sistemleri konvansiyonel sistemler ve adresli yangın alarm sistemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Konvansiyonel yangın alarm sistemlerinde, yangın alarm dedektörü ve yangın alarm butonu bir bölge hattına bağlanarak kurulumu tamamlanır. Bu alarm sisteminde algılama hatları üzerinde bulunan hangi dedektörün sinyal verdiği bilinmemektedir. Sadece ait olduğu bölgenin numarası ve adı görüntülenebilmektedir.

Konvansiyon yangın alarm sistemleri daha çok küçük yaşam alanlarında tercih edilmektedir. Adresli yangın alarm sistemleri ise orta ve büyük olan alanlarda kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise büyük alanlarda yangının nereden geldiğini noktasal bazda belirleyebilmenin öneminin büyük olmasıdır. Adresli yangın alarm sistemi sayesinde yangının hangi alanda başladığının veya başlayacağının kolayca tespiti yapılır. Bütün bu ekipmanlar bir tek sisteme bağlandığı için alarm sistemi çalıştığı anda hangi alandaki dedektörün uyarı verdiğinin tespiti yapılır. Bu alarm sistemleri çok hassas bir yapıda oldukları için bazen yangın tehlikesi olmadan da uyarı verebilirler. Bunun gibi durumlarda kontrol paneli üzerinden alarm sistemi kapatılır.