Çeşitli programlar kullanılarak canlı ya da cansız nesnelerin üç boyutlu modellerinin geliştirilmesine üç boyutlu modelleme denmektedir. Günümüz teknoloji ürünlerinden biri olan 3D modelleme, sağlık sektörü de dahil olmak üzere birçok alanda karşımıza çıkmakta ve bizlere kolaylık sağlamaktadır. Çeşitli programlar ile gerçekçi bir görünümüne kavuşan örnekler, daha net bir şekilde üç boyutlu olarak izlenebilmektedir. Üç boyutlu modellemenin kullanıldığı diğer bir alan ise dekorasyondur. Mimari projelerde kullanılan 3D modelleme, yapılacak olan planlamanın daha net görülmesini ve daha emin adımlarla ilerlenmesi sağlamaktadır.

Mimaride Üç Boyutlu Modelleme

Birçok sektörde olduğu gibi mimaride de üç boyutlu modelleme kullanılmaktadır. Dekorasyon için planlaması yapılan ortamın düzeni dijital bir ortamda detaylı bir şekilde modellenmektedir. Bu şekilde yapılan mimari planlamalar, dijital ortamda gerçekleştirilen üç boyutlu görsellerle daha net bir şekilde incelenebilmektedir. Üç boyutlu olarak tasarlanan bu modeller hareketli ve animasyon şeklinde yapılmaktadır. Modellemelerin kullanım alanları ve çokluğu mimarinin gerektirdiği şartlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Modellemeler, gerçekliğe yakın görüntüler sunduğundan birçok alanda sıklıkla tercih edilmektedir. Nitekim birçok müşteri, modellemesi yapılan planlar ile daha çok fikir sahibi olabilmektedir. Bu noktada yapılacak düzenlemeler hakkında önceden fikir sahibi olunmakta ve herhangi bir yanlış varsa düzeltilme ihtimali doğmaktadır. Günümüzde mimari alanında 3D modelleme oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır. Mimaride modelleme için oluşturulan birçok program sayesinde yapılacak işlemlerin önceden benzerleri dijital ortamda hazırlanmaktadır.

3D modelleme için birçok program bulunmaktadır. Bu programlar da kendi içerisinde birçok teknik barındırmaktadır. Üç boyutlu modellemede tekniklerin seçimi yapılacak işin uygunluğuna göre olmaktadır. 3D modelleme için bazı teknikler kullanılarak ortaya verimli bir modelleme çıkarılabilir. Bu tekniklerinden biri çokgen modellemedir. Çokgen modellemede, doğrularla birbirine bağlanan noktalar bir çokgen modeli oluşturmaktadır. En çok kullanılan modelleme yöntemlerinden biri olan çokgen modelleme, üç boyutlu modellemede kolaylık sağlamasından ötürü tercih edilmektedir. Modelleme yöntemlerinden bir diğer ise eğrisel modellemedir. Bu tarz modellemede çeşitli noktaların birleştirilmesi ile eğrisel modelleme ortaya çıkmaktadır. Çokgen modellemeden sonra tercih edilen diğer bir yöntemdir.