Asansör Proje

Yüksek katlı binada yapılacak proje asansörün kapasitesi, hızı ve kontrolüne göre asansör projesi Kullanım amacına göre tasarlanmış bir projedir. İlk proje elektrik, makine mühendisi Çizimlerle yapılır. Bu projeyi çizerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Ön proje dikkat edilmesi gereken ana noktalar aşağıdaki gibidir. Asansör projesine uygulanabilir mimari ile uyumlu olmalıdır, asansör projesinde inşaat projesine göre hazırlanmış ve inşaat projesine uygun Bu maddeye uyulmalıdır. Motor gücü, ihtiyaç duyulan asansör sayısına göre hesaplanmalıdır. Binalarda asansör kullanımı için tasarlanan projenin ilk etabıdır. Bu proje sayesinde asansör Kullanıma, kapasiteye ve hıza göre hazırlanmış bir üründür. Bu projeye ön proje denilebilir. Ayrı projelerine yüksek katlı yapı olarak uygun olduğu belirlenen asansörler İnşaat için uygun malzemelerin detayları ve hesaplamaları yapılır. Bu Proje hazırlanırken detaylar arttıkça ölçek değişecektir. Bu projede, raya uygulanan kuvvet betonun dayanımını etkileyecektir. Hesaplamadan önce her adımın ayrıntılı olarak tamamlanması gerekir. Asansör yönetmeliğine göre Proje ve yapım projesi birbiriyle uyumlu olmalıdır. Asansör uygulama projesi: Binaya ve binaya kalıcı olarak hizmet verebilmek için kurulacak asansörün tasarım sonucudur. Üretim ve montaj detayları, çizimler, teknik şartnameler ve hesaplamalar dahil olmak üzere minimum gereksinimler proje ile belirlenir ve yapılacaktır. Elektrik mühendisleri tarafından sağlanan Veya elektrik ve elektronik mühendisleri ve makine mühendisleri tarafından birlikte tamamlanabilir Bu hazır bir mekanik tesisat projesidir.

Bina tasarımı ruhsat veren kuruluş tarafından onaylandıktan sonra asansör uygulama projesi inşaat müteahhidi ile sözleşme imzalayan asansör montajcısı tarafından hazırlanır veya hazırlanır. Asansör uygulama projesi hazırlanırken projede belirtilen şartlar esas alınır. Ancak asansör uygulamasında bina tasarımından kaynaklanan zorunlu yasal kısıtlamalarda meydana gelen değişikliklerle ilgili bilgilerin belirtilmesi asansör montajcısı tarafından sağlanır. Asansör uygulama projesi, ulusal imar kanununda belirtilen mesleki alana ait ve konuyu içeren yetkili mühendisler tarafından ortaklaşa hazırlanır. Asansör uygulama projesinde, projeyi hazırlayan yetkili mühendisin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numarası, sicil numarası ve ıslak imza yer almaktadır. Kurulumdan önce, montajcı asansör uygulama projesini kontrol ve onay prosedürleri için lisanslama kuruluşuna sunacaktır. Ulusal imar kanununa göre, ön proje kamu binasında onaylandıktan sonra asansör uygulama projesinin ruhsat departmanı tarafından onaylanması gerekli değildir. Asansör uygulama projesi tarafından yapılan montaj ve üretim izin veren kuruluş tarafından kontrol edilip onaylanmış montajcı tarafından yapılır.