Kalorifer Tesisatları

Kalorifer tesisatı, binalarda uygun sıcaklığın sağlanabilmesi amacıyla sıcak su kullanılarak yapılan ısıtma sistemlerinin genel olarak adlandırılmasıdır. Kalorifer tesisatı için kurulum ve montajdan önce projelendirme yapılması gerekmektedir.

  • İhtiyaç duyulan ısı kayıplarının belirlenmesi,
  • Kullanılacak mekanların ihtiyaçlarına göre borulama tiplerinin seçilerek boru çapı hesaplarının yapılması,
  • Kullanılacak radyatörlerin seçilmesi
  • Isı ihtiyacına göre kombi, kat kaloriferi veya kazan seçimlerinin yapılması bu tesisatın en önemli başlangıç aşamasıdır.

Kalorifer tesisatı, radyatörler ile yapılan sistemler ve yerden ısıtma sistemleri olarak iki ayrı ana başlık olarak toplanabilir.

Yerden Isıtma Sistemleri

Yerden ısıtma sistemleri zeminden ısıtma prensibine dayanır. Zemine konulan ısı izolasyon malzemesi üzerine belirli aralıklarla borular döşenir. Borular içerisinde dolaşan sıcak su ile zeminden başlayarak tüm odanın ısıtılması sağlanır. Binalarda zemin malzemesi olarak kullanılan parke, mermer ve seramik gibi çeşitli zemin altlarında rahatlıkla kullanılabilir. Radyatör ile yapılan sistemlere göre en önemli avantajı ısının zeminden yayılması sebebiyle oda içerisinde homojen ısı dağılımı sağlamasıdır. Kalorifer peteklerine göre daha düşük sıcaklıklarda çalışır, aynı zamanda hacmi homojen ısıtabilmesi sebebiyle kullanım esnasında daha ekonomiktir.

Radyatör Tesisatı

Radyatörler, kalorifer peteği olarak da adlandırılırlar. 1800’lü yıllardan beri ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır. Özel tasarımları sebebiyle kendilerine aktarılan ısı enerjisini en verimli şekilde ortama aktarırlar. Günümüzde kullanılan en yaygın  kalorifer peteği çeşitleri döküm radyatörler ve panel radyatörlerdir. Genellikle ısı kaybının en yoğun olduğu pencere altlarına yerleştirilmektedir. Bu tip kalorifer tesisatı uygulamalarında sıva altı, sıva üstü ve yerden dağıtma borulama sistemleri kullanılmaktadır. Sıva üstü borulama, montaj kolaylığı bakımından en çok tercih edilen montaj türüdür. Ancak estetik görünümün korunması için uygun boru tipinin seçilmesinin yanı sıra  özenli bir işçilik çalışması gerektirir. Sıva altı uygulamalar ve yerden dağıtım uygulamaları boruların gizlenmesi sebebiyle daha estetik görünüm sağlarlar. Yerden dağıtımlı bağlantı sistemlerinde ısı merkezinden gelen sıcak su kolektöre aktarılır ve radyatörlere dağıtım yine kolektör vasıtasıyla yapılır. Bu tip gizli bağlantı ile yapılan sistemlerde mümkün olduğunca ek bağlantı parçaları kullanılmamalıdır. Gerektiğinde koruyucu kılıf kullanılarak tamir edilmesi gereken parçanın kolaylıkla sökülmesi sağlanmalıdır.