Derin su sondaj işlemleri düşük maliyetli su sağlamak için uygulanan ve mühendislik bilgisi gerektiren yöntemlerdir. Toprağın hidrojeolojik özellikleri incelenerek, devamlı su sağlayarak tüm ihtiyaçları giderecek kuyu inşasını hedeflemektedir. Yaşam alanlarının su ihtiyacını gidermek için en ideal çözümlerden biridir. Proje uygulanmadan, sadece kazarak toprak altından çıkarılan su, belirli bir zaman sonra artık ihtiyacı karşılamayacaktır. Zemin etüdü, formasyon özelliklerinin belirlenmesi sonucu hazırlanan projeler devamlı verimliliği sağlayacaktır. Sondaja başlamadan önce mutlaka projenin hazırlanması gerekmektedir. Teknolojinin ilerlemesi pek çok alanda su ihtiyacını daha da arttırmıştır. Bu nedenle derin su sondaj işlemleri oldukça yaygınlaşmaktadır.

Derin Su Sondaj Yöntemleri

Derin su sondaj işlemleri; açılacak kuyunun derinliğini, çapını, uygulanacak sondaj yöntemini, kullanılacak ekipmanları kapsamaktadır. Hazırlanan projeler tüm bu detayları olması gereken şekilde açıklamaktadır. Mühendislik, jeoloji ve jeofizik bilgisi çerçevesinde su veren tabakaların tespit edilmesinde iki farklı yöntem uygulanmaktadır.

  • Zemin ortamda Rotary-çamurlu su sondajları iki farklı metotla yapılmaktadır.
  • Direk sirkülasyonlu sondaj metodu
  • Ters sirkülasyonlu sondaj metodu

Gevşek ve akıcı zeminlerde uygulanan bir yöntemdir. Toprağın niteliğine göre dökülmesini ve çökmesini engellemek için bu işlem sondaj çamuru vasıtasıyla yapılmaktadır. Rotary matkabının kırdığı parçalar çamurlu su kullanılarak tahliye edilmektedir. Sondaj çamuru kil ve bentonit türü maddelerinin karışımından oluşturulmaktadır. Statik seviyesi düşük zeminlerde derin kuyuların açılmasında bu yöntem çok verimli sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

         2.Kaya ortamda havalı su sondajları

Bu yöntemde sondaj çamuru yerine basınçlı hava uygulanmaktadır. Kalkerli ve magmatik formasyona uğramış zeminlerde çamurlu su çatlaklardan içeri kaçarak uygun dolaşımı sağlayamamaktadır. Bu nedenle basınçlı hava kullanmak gerekli hale gelmektedir. Temizleme işleminin çamurlu su yerine hava ile yapıldığı bir derin su sondaj yöntemidir. Tüm derin su sondaj işlemleri projelerin oluşturulması ve teknik detayların belirlenmesinden sonra uygulanmaktadır.

Su kuyusu yeri seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok unsur bulunmaktadır; taşkın alanlarının dışında olması, deniz suyu girişini engelleyecek mesafede olması, daha önce açılan kuyuların yakınında olmaması çok önemli noktalardır. Fiyatlama işlemleri toprağın cinsi, suyun bulunduğu tabakanın derinliği, uygulanacak yöntemler ve kuyunun büyüklüğüne göre değişmektedir.